בית חולים רבקה זיו, מחלקה גריאטרית , צפת

בית חולים רבקה זיו, מחלקה גריאטרית , צפת

בית חולים זיו מחלקה גריאטרית אגף ב'
מיקוד: 
13100
טלפון: 
04-6921397 , 04-6978090, 6978089;פקס מחלקה ב, 04-6828811
פקס: 
04-6978815, 04-6828811
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית חולים, מחלקה גריאטרית, שיקומית
בית חולים/ מחלקות אשפוז מיוחדות
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
גינה/חצר
הערכה תפקודית
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מרפאה
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי אשפוז
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים מורכבים
קשישים שיקומיים (סיעודי/תשוש עם פרוגנוזה שיקומית)
מספר מקומות: 
14
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי