בית חולים מאיר, אגף גריאטרי, כפר-סבא

בית חולים מאיר, אגף גריאטרי, כפר-סבא

רח' גלר 21
מיקוד: 
44261
טלפון: 
,09-7471314 7472258 -09 שיקומי
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
קופת-חולים
סוג שירות: 
בית חולים, מחלקה גריאטרית, שיקומית
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
גינה/חצר
הערכה תפקודית
הפעלת חונכים/ מתנדבים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
מעקב רפואי/מונע
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי אשפוז
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים מורכבים
מספר מקומות: 
27
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים שיקומיים (סיעודי/תשוש עם פרוגנוזה שיקומית)
מספר מקומות: 
27
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות קופת חולים
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
צוות לילה (שלא צוין אחרת בכ''א)
קלינאי תקשורת
רופא גריאטרי
רופא כללי/פנימי
רופא שיקום