בית חולים כרמל,מחלקה גריאטרית, מרפאת אבחון ואישפוז יום, חיפה

בית חולים כרמל,מחלקה גריאטרית, מרפאת אבחון ואישפוז יום, חיפה

רח' חורב 2
מיקוד: 
34341
טלפון: 
04-8250552/3/4
פקס: 
04-8250548
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה במחלקת האישפוז ומס' פעמים בשבוע בי''ח יום ומרפאה.

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
קופת-חולים
סוג שירות: 
אשפוז יום
בית חולים, מחלקה גריאטרית, שיקומית
מרפאה גריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
אשפוז יום
הערכה תפקודית
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
מעקב רפואי/מונע
מרפאה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים שיקומיים (סיעודי/תשוש עם פרוגנוזה שיקומית)
קשישים תשושי נפש
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
30
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות קופת חולים
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי