בית ותיקי הגליל,מרכז יום לזקן, תל-חי

בית ותיקי הגליל,מרכז יום לזקן, תל-חי

ת.ד. 90000, מ.א. הגליל העליון
מיקוד: 
12208
טלפון: 
04-6997420
פקס: 
04-6997421
שעות פעילות המשרד: 
א' - ה' 17:00-08:00 ניתן להשאיר הודעה במשיבון
זמן מתן שרות: 
א'-ו'07:30-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול באמצעות גינון
טיפול סוציאלי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
סדנאות, הרצאות למשפחה
פיסיותראפיה
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
ריפוי בעיסוק
רפואה משלימה:דיקור,כירופרקטיקה,רפלקסולוגיה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות תפקודית
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום מסובסד
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים