בית היוצר, נתיבות

בית היוצר, נתיבות

רח' הרב חזון איש 5
מיקוד: 
87724
טלפון: 
08-9945431, באגף : 08-9930139
פקס: 
08-9930142
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 15:30-08:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 13.00-08.00 אגף חברתי א'-ה' 15.30-08.00 אגף תעסוקתי

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודה למען העיוור
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חונכים/ מתנדבים
חינוך וחינוך משלים
טיולים
מועדון
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
תעסוקה ביתית
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות ראייה למיניהן (לא כולל עיוורים)
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
96
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1960
שפות: 
דוברי אמהרית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים חברתיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים