בית הורים בית שחם (2000 ) בע''מ, זכרון יעקב

בית הורים בית שחם (2000 ) בע''מ, זכרון יעקב

רח' השמורה 2, שמות זכרון
מיקוד: 
30950
טלפון: 
04-6396158
פקס: 
04-6290346
שעות פעילות המשרד: 
16:00-18:15, 8:00-13:15
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
משפחתון
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
מספרה/מניקור
מעקב רפואי/מונע
פדיקור
פעילות חברתית/פנאי
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
48
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)