בית הדקל, פתח תקווה

בית הדקל, פתח תקווה

קרית חזני, ת.ד. 213, רח' נצח ישראל 15
מיקוד: 
49101
טלפון: 
03-9302480 , 03-9305512, 03-9305330
פקס: 
03-9344468
שעות פעילות המשרד: 
א-ו 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
בית כנסת
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכיאטרי בתשלום נוסף
טיפול רפואי
מועדון
מחלקה סיעודית
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מעקב רפואי + טיפול תרופתי
מרפאה
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
פעילות לבני המשפחה
ריפוי בעיסוק
שירותי כביסה בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
55
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
65
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
108
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים סיעודיים מורכבים
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות השירות לזקן
באמצעות משרד הבריאות
ועדת קבלה בשירות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1977
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
דיאטנית
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מטפלים/ות
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
צוות לילה (שלא צוין אחרת בכ''א)
רופא גריאטרי