בית דיור לגיל הזהב, חיפה

בית דיור לגיל הזהב, חיפה

רח' אוריאל שלון 6, רמת אלון
מיקוד: 
3298006
טלפון: 
04-8322038
פקס: 
04-8322038
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שקמונה
פיקוח: 
משרד הבינוי והשיכון
משרד הרווחה
עמידר
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הפעלת מועדון
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
חסרי דיור/קורת גג
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
82
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הקליטה
באמצעות משרד השיכון
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד השיכון
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
2002
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מטפלים/ות
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)