בית בלב בע''מ , אשדוד

בית בלב בע''מ , אשדוד

הרב ניסים 15/ב', רובע ה'
מיקוד: 
77623
טלפון: 
08-8647648
פקס: 
08-8651651
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 16:00-08:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מקבוצת מכבי שרותי בריאות
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
דיור מוגן לקשישים
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
מעקב רפואי/מונע
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
קפטריה
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי נקיון הבית
שרותי דואר
שרותי סיעוד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
48
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
לא מתקבלים חולים סיעודיים
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חד פעמי המוחזר חלקית ותשלום חודשי
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
צוות לילה (שלא צוין אחרת בכ''א)