בית אלה בית סיעודי, קיבוץ דפנה

בית אלה בית סיעודי, קיבוץ דפנה

ד.נ. גליל עליון
מיקוד: 
12235
טלפון: 
04-6901614
פקס: 
06-6945771
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
בית סיעודי בקיבוצים
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסעות למקבלי השירות בלבד
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
מחלקה סיעודית
מרפאה
מרפאת שיניים
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
תעסוקה מוגנת
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
16
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות הקיבוץ
באמצעות משרד הביטחון
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של הגורם המפעיל
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1981
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי גרמנית
דוברי פולנית
דוברי רוסית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
צוות לילה (שלא צוין אחרת בכ''א)
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)