בית אבות תפארת בנים-בית יערי, נתניה

בית אבות תפארת בנים-בית יערי, נתניה

סמטת רמז 5
מיקוד: 
42420
טלפון: 
09-8336036, 09-8336037, 09-8338868
פקס: 
09-8333144, 09-8610261
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול באמנות
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
מרפאה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
פדיקור
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
114
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
90
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
40
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד העמותה
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1968
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
צוות לילה (שלא צוין אחרת בכ''א)
רופא כללי/פנימי