בית אבות קרית צאנז, נוה הורים, (שפע חיים), נתניה

בית אבות קרית צאנז, נוה הורים, (שפע חיים), נתניה

קרית צאנז ת.ד. 5018, רח' רבי עקיבא 8
מיקוד: 
42447
טלפון: 
09-8616116, 09-8840763
פקס: 
09-8610825, 09-8847684
שעות פעילות המשרד: 
א' - ה' 19:00-08:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי נקיון הבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
84
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
72
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1960
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אנגלית
דוברי הונגרית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
חרדי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי