בית אבות משולב באר-שבע, באר שבע

בית אבות משולב באר-שבע, באר שבע

רח' דוד המלך 20
מיקוד: 
84140
טלפון: 
08-6474500
פקס: 
08-6497666
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
מחלקה סיעודית
מספרה/מניקור
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
ספרייה
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
116
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד העמותה
באמצעות משרד הרווחה
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1968
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
מסורתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
דיאטנית
יועץ משפטי/עורך דין
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
משגיח כשרות
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי
רוקח/פרמקולוג