בית אבות כרמלה, קרית טבעון

בית אבות כרמלה, קרית טבעון

רח' דגניות 8, ת.ד. 1350
מיקוד: 
36054
טלפון: 
04-9834622, 04-9835482
פקס: 
04-9534983,
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 19:00 - 08:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
נופשון, RESPITE
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
גינה/חצר
דיור זמני/נופשון (RESPITE SERVICES)
הערכה תפקודית
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול באמנות
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
מועדון
מספרה/מניקור
מעקב רפואי/מונע
ספרייה
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
27
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי גרמנית
דוברי הונגרית
דוברי עברית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פסיכולוגים
רופא כללי/פנימי