בית אבות גרינשטיין, נתניה

בית אבות גרינשטיין, נתניה

רח' דיזנגוף 47
מיקוד: 
42438
טלפון: 
09-8615965 , 09-8622026
פקס: 
09-8615965
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 7:00-17:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מספרה/מניקור
מרפאה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
85
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
יועץ משפטי/עורך דין
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא כללי/פנימי