בית אבות בית עמי, נתניה

בית אבות בית עמי, נתניה

(במלון בית עמי), רח' שלמה המלך 41
מיקוד: 
42268
טלפון: 
09-8611222
פקס: 
09-8870860
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
גינה/חצר
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
מועדון
מחלקה סיעודית
מרפאה
ספרייה
פדיקור בתשלום נוסף
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי השגחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סיעודיים
מספר מקומות: 
23
מין: 
זכק/נקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
רשות מקומית
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
60
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אורתופד
אחיות
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא כללי/פנימי