בית אבות בית דינה, חיפה

בית אבות בית דינה, חיפה

אדם הכהן 3, נווה-שאנן
מיקוד: 
32714
טלפון: 
04-8323926 , 04-8323202
פקס: 
04-8323927
שעות פעילות המשרד: 
24 שעות ביממה
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
בית כנסת
גינה/חצר
הסעות
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול מונע בתשלום נוסף
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכיאטרי בתשלום נוסף
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מחלקה סיעודית
מרפאה
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
57
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
36
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
לא מתקבלים סיעודיים מורכבים
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות משרד העמותה
באמצעות משרד הרווחה
ועדת קבלה בשירות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חד פעמי המוחזר חלקית ותשלום חודשי
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1948
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי גרמנית
דוברי הונגרית
דוברי עברית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
דיאטנית
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי
רופא כללי/פנימי
רוקח/פרמקולוג