בית אבות אשדוד, אשדוד

בית אבות אשדוד, אשדוד

הרב ניסים 7
מיקוד: 
77123
טלפון: 
08-8555555
פקס: 
08-8540757
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
אשל
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
בית אבות
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
ארוחות למקבלי השירות בלבד
בית כנסת
גינה/חצר
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים מחוץ לשירות
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מחלקה סיעודית
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מרפאה
ספרייה
פדיקור
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
שירותי כביסה לאנשי הקהילה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
88
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
31
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
93
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות השירות לזקן
באמצעות משרד הבריאות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מדריכים
מדריכים חברתיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא גריאטרי
רופא כללי/פנימי