אשל לוד - בית התבשיל (חב''ד), לוד

אשל לוד - בית התבשיל (חב''ד), לוד

רח' אלפעל 2
מיקוד: 
71360
טלפון: 
08-9295290
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:30-13:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 11:30-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגונים ארציים אחרים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הבריאות
משרד הרווחה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
חרדי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)