ארוחות על גלגלים, נתניה

ארוחות על גלגלים, נתניה

בבית הכנסת החדש, רח' מקדונלד 9
מיקוד: 
42262
טלפון: 
09-8341552
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 8:00-11:00
זמן מתן שרות: 
בימים ב' ה' בשעות 7:30-11:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
חונכים/ מתנדבים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1980
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים