ארגון רפע''ה, ירושלים (רפואה על פי ההלכה), ירושלים

ארגון רפע''ה, ירושלים (רפואה על פי ההלכה), ירושלים

רח' דברי חיים 22, רח' הרב בלוי 10
מיקוד: 
94479
טלפון: 
02-5386142,02-5386307; ברח' בלוי: 02-5818737
פקס: 
;02-5817777 ,02-5386307
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
ייעוץ משפטי
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי מחוץ לשירות
ארוחות למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
הסעות עם ליווי למקבלי השירות בלבד
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
הפעלת הסעות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול משפחתי מחוץ לשירות
טיפול סוציאלי מחוץ לשירות
ייעוץ משפטי
ייעוץ רפואי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
מרכז מידע ממוחשב
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
פיסיותראפיה
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים