ארגון נתיב החסד, רחובות

ארגון נתיב החסד, רחובות

מנוחה ונחלה 7
מיקוד: 
76208
טלפון: 
08-9391133, 08-9391111
זמן מתן שרות: 
השאלת ציוד בימים א'-ו' 1200-0900 מועדוניות לילדים ולקשישים א'-ה' 1800-1600 השאלת ציוד בימים א'-ה' 2100-2000 מועדונית גריאטרית א'-ה' 1200-0930

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת טיפולים בבית
הפעלת מועדון
הפעלת משחקייה
הפעלת ספרייה
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
תצוגה של עזרים, תכניות וכדומה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ב''ל, מדור השיקום
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות השירות לזקן
באמצעות רופא
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים