ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל, באר-שבע

ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל, באר-שבע

רח' ההסתדרות 17 (פינת רחוב אבות)
מיקוד: 
84212
טלפון: 
08-6275049
זמן מתן שרות: 
א',ג',ד' 1200-0900 א',ד' 1900-1600

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
ייעוץ משפטי
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הכשרה מקצועית (לימוד)
ייעוץ משפטי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
נפגעי תאונות עבודה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
נפגעי תאונות עבודה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישור/תעודת נכות/פיגור וכדומה
תמונות
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי