ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, מרכז המידע, באר-שבע

ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, מרכז המידע, באר-שבע

(יד שרה), רח' אבן גבירול 901
מיקוד: 
84369
טלפון: 
08-6486695
זמן מתן שרות: 
בימים ג',ה' 19.00-15.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ משפטי
סיוע כספי-הנחות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
מוסדות/ ארגונים/ אנשי מקצוע/גורם מעונין
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אישור/תעודת נכות/פיגור וכדומה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
וותק השירות: 
1996
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
יועץ משפטי/עורך דין
מזכירות ואדמיניסטרציה