ארגון גימלאי קופת חולים, פתח-תקוה

ארגון גימלאי קופת חולים, פתח-תקוה

רח' בן יהודה 23
מיקוד: 
49372
טלפון: 
03-9372468

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
קופת-חולים
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד מחוץ לשירות
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי