ארגון ארצי יציבי סולל בונה, לגימלאים, פתח-תקוה

ארגון ארצי יציבי סולל בונה, לגימלאים, פתח-תקוה

בבית ההסתדרות קומה א', רח' ההסתדרות 19
מיקוד: 
49540
טלפון: 
03-9895955
זמן מתן שרות: 
שעות משתנות בהתאם לפעילות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה, ימי עיון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
מועדון
נופש/קייטנה למקבלי השירות
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים