אמריקר-שירותי סיעוד ורווחה בע''מ, רעננה

אמריקר-שירותי סיעוד ורווחה בע''מ, רעננה

רח' אחוזה
מיקוד: 
43557
טלפון: 
09-7705478 ,09-7705050
פקס: 
09-7705000
שעות פעילות המשרד: 
בימי שישי 09:00-12:00 ימים א'-ה' 08:00-16:00 פלאפון לבקשות חרום 050-455543
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי בתשלום נוסף
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
פדיקור בתשלום נוסף
פיסיותראפיה בתשלום נוסף
ריפוי בעיסוק
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים סיעודיים
קשישים תשושי נפש
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מסמכים אחרים
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1995
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)