אלווין אלקודס, שירותים לקשיש, ירושלים

אלווין אלקודס, שירותים לקשיש, ירושלים

רח' המלך פייסל 3
מיקוד: 
97500
טלפון: 
02-6284603
פקס: 
02-6261042
שעות פעילות המשרד: 
ב'-ה ושבת 07:30-15:30
זמן מתן שרות: 
ארוחות: ב'-ה' ושבת

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אלווין
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)