איגוד ישראלי למען נפגעי ת''ד - אנ''ת, תאגיד מוגבלי ניידות - תמ''ן, אשקלון

איגוד ישראלי למען נפגעי ת''ד - אנ''ת, תאגיד מוגבלי ניידות - תמ''ן, אשקלון

רח' הנשיא 22
מיקוד: 
78404
טלפון: 
08-6732335 (ב)
זמן מתן שרות: 
ביום ה' 12.00-10.00 בנין מועצת פועלי אשקלון, שד' בן גוריון

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד המשפטים, מפקח על ההקדשים
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירות הסעות
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסעות
ייעוץ משפטי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
נפגעי תאונות דרכים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1969
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
יועץ משפטי/עורך דין
מתנדבים