אי.ג'י.אי.בע''מ, ייעוץ והכוונה לגיל המבוגר, הרצליה

אי.ג'י.אי.בע''מ, ייעוץ והכוונה לגיל המבוגר, הרצליה

ש''י עגנון 68
מיקוד: 
46325
טלפון: 
09-9573390, 1-800-388-080
פקס: 
09-9516282
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-22:00, ו' 08:00-14:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירות קריאת מצוקה
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פיסיותראפיה
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי השגחה
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1999
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)