אי''ל, אגודה ישראלית לאפילפסיה, ירושלים

אי''ל, אגודה ישראלית לאפילפסיה, ירושלים

רח' עבודת ישראל 4
מיקוד: 
95155
טלפון: 
02-5000283
פקס: 
02-5371044
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 09:00-16:00
זמן מתן שרות: 
כנ''ל

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
ייעוץ משפטי
קבוצה לעזרה עצמית-מונחית
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
חינוך לבריאות
ייעוץ משפטי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אפילפסיה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
אפילפסיה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
וותק השירות: 
2000
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים