אחלם-חברה לאספקת שירותי סיעוד

אחלם-חברה לאספקת שירותי סיעוד

ת.ד 2539
מיקוד: 
16000
טלפון: 
04-6012796
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ו 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ו

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
קופת-חולים
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
שירותי השגחה
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים