אח''א, אגודת החירשים בישראל, מועדון בית בורלא, חיפה

אח''א, אגודת החירשים בישראל, מועדון בית בורלא, חיפה

שדרות הציונות 105
מיקוד: 
34374
טלפון: 
04-8339945
פקס: 
04-8335342
שעות פעילות המשרד: 
ביום ב' 1230-0830 ביום ג' 2200-1930
זמן מתן שרות: 
קשישים ביום ב' 13:00-10:00 אולפן א' 1700-1930 בימים ב',ג' 2200-1900,נשים, גברים ונוער דממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הוראת שפת סימנים
חוגים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
עולים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בדיקת שמיעה/אודיוגרמה
תמונות
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
חניה רחוקה
מדרגות
וותק השירות: 
1974
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים