אח''א, אגודת החירשים בישראל, אשדוד

אח''א, אגודת החירשים בישראל, אשדוד

איזור א', ביכנ''ס ע''ש הרב שאול, רח' ההסתדרות 21
מיקוד: 
77249
טלפון: 
08-8516853, 08-8521423
פקס: 
08-8521423
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ג',ד' 11:00-13:00 ב',ה', 19:00-22:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
סדנאות, הרצאות למשפחה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
עולים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בדיקת שמיעה/אודיוגרמה
תמונות
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי