אח''א, אגודת החירשים בישראל, פתח-תקוה

אח''א, אגודת החירשים בישראל, פתח-תקוה

אולם מכבים, רח' ברנדיס 13,
מיקוד: 
49449
טלפון: 
03-7303355
פקס: 
03-7396419
שעות פעילות המשרד: 
ביום ד' 1200-0800
זמן מתן שרות: 
בימי א' 23:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ייעוץ והכוון בתעסוקה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בדיקת שמיעה/אודיוגרמה
תמונות
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מתנדבים
עובדים סוציאליים