אח''א, אגודת החירשים בישראל, נתניה

אח''א, אגודת החירשים בישראל, נתניה

רח' אלחריזי 25, שכונת רמת חן
מיקוד: 
42384
טלפון: 
09-8850027
פקס: 
09-8658586
זמן מתן שרות: 
ימי ב', ד' 18:00-23:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הוראת שפת סימנים
הפעלת מועדון
השתתפות פעילה של משפחות
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
חינוך לבריאות
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
סדנאות, הרצאות למשפחה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
עזרה בלימודים/שעורי עזר/עזרה בהכנת שיעורים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
עולים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
לקויי שמיעה וחירשים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בדיקת שמיעה/אודיוגרמה
תמונות
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
עובדים סוציאליים