אח''א, אגודת החירשים בישראל, ירושלים

אח''א, אגודת החירשים בישראל, ירושלים

רח' בן יהודה 23
מיקוד: 
94593
טלפון: 
02-6234391
פקס: 
02-6258499
שעות פעילות המשרד: 
בימים א'-ה' 12.00-09.00
זמן מתן שרות: 
ד' 10.00-08.00 פעילות לקשישים, ב' 1930-2300, ה' נוער דממה 1930-2300 א' 19230-2300חוג נשים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הוראת שפת סימנים
הקניית הרגלי עבודה מחוץ לשירות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
חינוך לבריאות
טיפול סוציאלי
טיפול סוציאלי מחוץ לשירות
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
סדנאות, הרצאות למשפחה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי-הנחות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
לקויי שמיעה וחירשים
עולים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בדיקת שמיעה/אודיוגרמה
תמונות
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1954
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מתנדבים
עובדים סוציאליים