אורפז-מערך שירותים לתשושי נפש- מרכז יום, באר שבע

אורפז-מערך שירותים לתשושי נפש- מרכז יום, באר שבע

רחבת רד''ק 45, שכ' י''א
מיקוד: 
84752
טלפון: 
08-6422194
פקס: 
08-6100559
שעות פעילות המשרד: 
א-ה' 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 7:00-16:00, שירות יום ארוך עד 18:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכיאטרי
אבחון רפואי
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
פיסיותראפיה
פעילות לבני המשפחה
ריפוי בעיסוק
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
24
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים חולים סיעודיים
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות קופת חולים
ועדת קבלה בשירות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)