אורים יעוץ והכוונה לבתי אבות, תל-אביב-יפו

אורים יעוץ והכוונה לבתי אבות, תל-אביב-יפו

רח' קרית ספר 6
מיקוד: 
62577
טלפון: 
052-3607510, 03-5613050, 1-800-633-233
פקס: 
03-5614748
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-17:00
זמן מתן שרות: 
ניתן לפנות לפרטים 24 שעות ביממה לטל', 1-800-633-233

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שירות קריאת מצוקה
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
ייעוץ משפטי בתשלום נוסף
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים סיעודיים מורכבים
קשישים עצמאיים
קשישים תשושי נפש
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים