אורטופדית, השכרת רכב, כפר-סבא

אורטופדית, השכרת רכב, כפר-סבא

סביר סנטר, רח' התעש 14
מיקוד: 
44425
טלפון: 
09-7662627, טל נייד 052-519572
פקס: 
09-7662688
זמן מתן שרות: 
ו' 08:30-13:00 א'-ה' 08:30-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
השכרת רכב לנכים
שירות הסעות
שירותים ניתנים: 
הסעות
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
שכירת רכב לנהיגה עצמית לנכים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה