אורטופדית, אביזרי שיקום בע''מ, כפר-סבא

אורטופדית, אביזרי שיקום בע''מ, כפר-סבא

סביר סנטר, רח' התעש 14
מיקוד: 
44425
טלפון: 
1-800-60-40-20 ,052-266789 ,052-519572 ,09-7662627
פקס: 
09-7662688
זמן מתן שרות: 
ו' 1300-0830 א'-ה' 1800-0830

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
תצוגה של עזרים, תכניות וכדומה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחר/אנשי מקצוע שונים שלא צויינו אחרת
מזכירות ואדמיניסטרציה
שירותים טכניים (כולל עובד מעבדה)