אומניטון בע''מ, מכון לבדיקות שמיעה, תל-אביב-יפו

אומניטון בע''מ, מכון לבדיקות שמיעה, תל-אביב-יפו

(פינת רח' בן-יהודה 78), רח' מאפו 18
מיקוד: 
63434
טלפון: 
03-5270296
פקס: 
03-5223342
זמן מתן שרות: 
ימים א-ה 1300-0900 ימים ב,ד 1800-1600

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
מכון/יחידה לטיפול בדיבור ובעיות תקשורת
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אבחון אודיולוגי
אבחון בעיות שפה ותקשורת
הסברה, ימי עיון
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות דיבור (גמגום)
הפרעות בהתפתחות שפה ודיבור
לקויי שמיעה וחירשים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
הפרעות בהתפתחות שפה ודיבור
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1962
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
קלינאי תקשורת
שירותים טכניים (כולל עובד מעבדה)