אוזן קשבת, מ.א. מטה אשר

אוזן קשבת, מ.א. מטה אשר

ד.נ. גליל מערבי, ליד מ.א. מטה אשר
מיקוד: 
22808
טלפון: 
04-9109022
שעות פעילות המשרד: 
א',ב-ה' 08:00-14:00
זמן מתן שרות: 
מוקד-קשר טלפוני א'-ה' 08:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ייעוץ טיפולי בטלפון / קו חם
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
חונכים/ מתנדבים
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד למוגבלי ניידות (נכות פיזית)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
מרחק רב מתחבורה ציבורית
וותק השירות: 
2008
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
עובדים סוציאליים