או.אר.אס. (ORS) שירותי רפואה וקהילה, ראשון לציון

או.אר.אס. (ORS) שירותי רפואה וקהילה, ראשון לציון

רח' ז'בוטינסקי 18
מיקוד: 
7522904
טלפון: 
03-5348135
פקס: 
03-5603099
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-17:00, ו' 08:00-13:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הביטחון
משרד הבריאות
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
ריפוי בעיסוק
שירותי השגחה
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
סיעודיים
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הביטחון
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבטחון
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
תשלום חודשי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
כל השפות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
בקר/ית
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
הערות: 
איש קשר: עו''ס אפי ניר יהודה, 054-5646113, סניף זה נותן שירות לרחובות, לוד ורמלה.