אגודת שישים פלוס נציב תלונות למבוגרים-אומבודסמן, תל-אביב-יפו

אגודת שישים פלוס נציב תלונות למבוגרים-אומבודסמן, תל-אביב-יפו

רח' מנדלשטאם 12
מיקוד: 
62598
טלפון: 
03-5465457, 5440451- 03
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
קבלת קהל;בימי רביעי בשעות 9:00-12:30 ניתן לפנות אישית, טלפונית או דרך הדואר

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי אנגלית
דוברי גרמנית
דוברי עברית
דוברי פולנית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים