אגודת חולי פסוריאזיס בישראל, תל-אביב

אגודת חולי פסוריאזיס בישראל, תל-אביב

ת.ד 13275
מיקוד: 
61132
טלפון: 
03-6749633
פקס: 
03-6749633 ,03-6472022
שעות פעילות המשרד: 
במרכז בימים א'-ו' 10.30-08.00 בצפון בימים א'-ה' 21.00-18.00
זמן מתן שרות: 
הפעילות לפי תיאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה
סיוע כספי-הנחות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
פסוריאזיס
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים