אגודת זקני הכרמל, עספיא

אגודת זקני הכרמל, עספיא

שד' אבא חושי, ת.ד. 3001
מיקוד: 
30090
טלפון: 
04-8396095, 04-8396096
פקס: 
04-8397257
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
כנ''ל

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת חוגים
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
חונכים/ מתנדבים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
דרוזי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)