אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל, תל-אביב-יפו

אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל, תל-אביב-יפו

דרך חכמי 10 פינת דרך מנחם בגין 50
מיקוד: 
66038
טלפון: 
03-5371065
פקס: 
03-6041675
שעות פעילות המשרד: 
בימים א,ג,ד 1300-0800
זמן מתן שרות: 
א',ג',ד' 13.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
משרד ממשלתי
סוג שירות: 
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותים ניתנים: 
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1953
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים