אגודת העיוורים הישראלית, ששת, תל-אביב-יפו

אגודת העיוורים הישראלית, ששת, תל-אביב-יפו

שד' בן גוריון 94, ת.ד 16643
מיקוד: 
61150
טלפון: 
03-5205539
פקס: 
03-5205541
זמן מתן שרות: 
ג' 16.00-10.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודת העיוורים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
שאלון השירות
תמונות
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)