אגודת העיוורים הישראלית, ששת, סניף עכו

אגודת העיוורים הישראלית, ששת, סניף עכו

ת.ד 80
מיקוד: 
20190
טלפון: 
04-9802223
זמן מתן שרות: 
א',ד' 18.00-16.00 לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
אגודת העיוורים
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה, אגף השיקום, שירות לעיוור
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
מועדון חברתי
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותי תעסוקה
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
שאלון השירות
תמונות
תעודת עיוור
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים